להתחברות

שקרים לבנים | מקורות

כיצד מרקדין לפני הכלה?

כיצד מרקדין לפני הכלה?

בית שמאי אומרים:   "כלה כמות שהיא",

ובית הלל אומרים:   "כלה נאה וחסודה".

עוד ריקוד

 כיצד מרקדין.הב

 

כיצד מרקדין.

 האם בית שמאי ובית הלל חולקים לגבי כל מקרה של שקרים לבנים?

 הרחבה של עמדת בית שמאי

 

כתובות דף י, עמוד א

Avatar

כיצד מרקדין לפני הכלה?

כתובות דף י, עמוד א

Avatar

החיזיון השקספירי – המלך ליר

שקריה של קורדליה - האוניברסיטה הפתוחה