Login

Opening

האתגר

האתגר

 

יצירת רשת של רשתות שיח לדיו ערכי בשאלות החיים הבוערות של ימינו. המבוך הפוסטמודרני מחייב מציאת דרכים חדשות להתמודדות עם האתגרים של ימינו. דווקא צורת החשיבה התלמודית יכולה להוות מקור השראה לדרך חדשנית המשלבת  מדיה אינטרנטית, וחכמה קולקטיבית רב קולית, עם עקרון המחלוקת התלמודית. שיח חוצה גבולות זה  נערך במעין “ויקיפדיה” של סוגיות עכשויות, המועשרות במגוון מקורות, מהמקרא ועד בן גוריון, משייקספיר ועד “סיינפלד” ו”שובר שורות”.

2

חשיבה קולקטיבית מורכבת

חשיבה קולקטיבית מורכבת

לעומת המודל הקלאסי של “היחיד היוצר”, מרבית הפיתוח והחשיבה  כיום מתרחש בספירה הקבוצתית.

סוגיא מזמנת דיונים בתוך קבוצות  שבהן מוצפות נקודות מבט שונות. הדיון מעמת הדעות  ובכך מעשיר את ההתמודדות עם האתגרים העכשוויים. זהו המודל של “החכמה הקולקטיבית ”  שבה יצירת הדעת האנושית היא פרי מאמץ משותף של רבים (כמו למשל בויקיפדיה).

במקביל , סוגיא שואבת את השראתה ממודל החשיבה התלמודית.הלל ושמאי לא כתבו ספרים משל עצמם. המטרה העיקרית הייתה לייצר שיח ורק אחר כך לערוך ולשמר את הויכוח על טיעוניו וראיותיו הסותרים.

מודל החשיבה ה “בית המדרשית” – מנצל את  “סיעור המוחות” , כך שהקבוצה הדנה יחד, מנצלת את המשאבים השונים של חבריה ליצירת חכמה משותפת . תהליך זה   מדרבן  מחלוקות מתוך ההבנה  שהמציאות היא מורכבת מכדי לצמצמה לעמדה אחת.

1

 

החידוש המרכזי- העריכה

החידוש המרכזי- העריכה

בשונה מפורומים ורשתות חברתיות אחרות הדיונים בסוגיא עוברים תהליך תמצות ועריכה.
גם רעיון זה שאוב מהמודל התלמודי, הוא מאפשר את הטרנספורמציה מהשיחה החיונית והזורמת ל”תוצר” בעל ערך מתמשך.

mabat al

הסוגיה הערוכה איננה התמליל של הדיון אלא יצירה קולקטיבית של מעין “ויקיפדיה” של שיח רב-קולי, מגובש ומתומצת, הדן בשאלות חיינו הבוערות.

הסוגיה הוירטואלית נשארת פתוחה להמשך דיון עתידי ובכך היא שונה מהספר או המאמר שבו הדיון “נכלא” עם הדפסתו.

Summary 

סוגיא פיתחה פלטפורמה דיגיטלית ייחודית

לחידוש השיח הנורמטיבי בכל שאלות החיים .

סוגיא מנצלת  את כלי המדיה החדשניים ביותר ויוצרת  בית מדרש מקוון, מועשר ואינטראקטיבי , השואב  מהמודלים הפורומיים והויקיפדים.
בהשראת המתודולוגיה התלמודית נותן שילוב ייחודי זה הזדמנות לשיח מעמיק שבו המחלוקת היא דרך לקידום דיאלוג מפרה ומעשירלחברה כולה .
.סוגיא  זוכה לתמיכה  הן ממשרדי הממשלה והסוכנות היהודית , מקרנות מרכזיות  ומאישים בולטים בעולם היהודי.